Tình hình dịch bệnh Covid -19 hiện đang diễn biến phức tạp, đến thời điểm này đã có trên 100 quốc gia trên thế giới có bệnh nhân nhiễm bệnh. Một phần nguyên nhân của việc này là người nhiễm bệnh tiếp xúc với những người bên cạnh khi đang nhiễm bệnh. Bởi vậy phải có giải pháp để ngăn chặn việc này. Một trong những giải pháp đó là công bố thông tin người nhiễm bệnh trên hệ thống thông tin để những người tiếp xúc với bệnh nhân chủ động khai báo y tế nhằm khoanh vùng dịch bệnh và kịp thời ngăn chặn lây lan. Vậy khi công bố thông tin cá nhân người nhiễm bệnh có vi phạm pháp luật?

Luật sư cho rằng việc công bố thông tin những người đã nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm cao là cần thiết và đây có thể được coi là trường hợp bất khả kháng nhưng không được lợi dụng thông tin để phạm pháp. Việc công khai này sẽ giúp người dân ở cùng hoặc gần khu vực biết đó là ai, ở địa chỉ nào, từng đi những nơi nào để họ có biện pháp bảo vệ cho bản thân, gia đình.
Mặc dù khoản 1, Điều 32, Bộ Luật dân sự 2015 quy định về quyền của cá nhân đối với thông tin, hình ảnh thì việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân cho mục đích thương mại hay không thương mại mà không có sự đồng ý của cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cũng tại theo khoản 2 điều này, thì việc sử dụng thông tin, hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng thì không cần sự đồng ý của người có thông tin, hình ảnh hoặc người đại diện hợp pháp của họ.
Đặc biệt, khoản 1, điều 4 của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm đã quy định “Lấy phòng bệnh là chính trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm là biện pháp chủ yếu”. Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề này chúng ta cũng cần lưu ý khoản 5, điều 8 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm”.
Như vậy, việc đưa thông tin của những người đã nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm cao để phòng chống bệnh, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng chứ không phải phân biệt đối xử thì vẫn có thể được chấp nhận và là cần thiết hiện

Hãy liên hệ với Luật Công Tâm để được tư vấn chi tiết.
Thông tin liên hệ: Luật Công Tâm
Email : luatsuluatcongtam@gmail.com Website: luatcongtam.com.vn https://www.youtube.com/channel/UCkEnuxL_V_oaCpAde-Eco7A?view_as=subscriber
Hotline : 097.281.0901 – 0387003455

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901