Các yêu cầu trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

✔ Yêu cầu đối tác thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ trả các khoản nợ đến hạn hoặc thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng đã ký

✔ Yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra.

✔ Yêu cầu chịu phạt hợp đồng theo đúng thỏa thuận ghi nhận.

✔ Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng theo đúng cam kết.

Năm yêu cầu trên là những vấn đề pháp lý quan trọng nhất trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng luôn cần người có am hiểu pháp luật triển khai theo một kế hoạch chi tiết từ khâu đàm phán, thương lượng đến khi khởi kiện tranh chấp tại Tòa án. Luật sư sẽ giúp bạn những vấn đề pháp lý sau:

✔ Thứ nhất là kiểm tra hiệu lực của hợp đồng kinh tế, đánh giá các chứng cứ tài liệu liên quan ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng và nghĩa vụ phải làm của các bên theo thỏa thuận hợp đồng. Điều này là quan trọng bởi

+ Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh nghĩa vụ giữa các bên.

+ Phụ lục hợp đồng vô hiệu, điều khoản hợp đồng vô hiệu có thể làm hợp đồng chính vô hiệu.

+ Điều khoản hợp đồng không có khả năng thực hiện, hoặc được giao kết không tự nguyện không có giá trị bắt buộc thực hiện.

✔ Thứ hai là kiện toàn cơ sở pháp lý bao gồm cả tra cứu nguồn án lệ để xác định đúng, xác định đủ các yêu cầu buộc đối tác thực hiện. Đây cũng là cơ sở quan trọng để giúp khách hàng thắng kiện khi giải quyết tranh chấp.

✔ Thứ ba là vận dụng linh hoạt khả năng đối đáp, ứng biến của Luật sư để giải quyết nhanh, chốt nhanh các điểm có lợi trong bước đàm phán, thương lượng tranh chấp hợp đồng trước khởi kiện. Các thỏa thuận mới được các bên thừa nhận là căn cứ hợp pháp và có giá trị tương đương với các tài liệu, chứng cứ hiện có.

✔ Thứ tư luật sư luôn triển khai công việc tận tâm, nên luôn đóng vai trò là điểm tựa pháp lý và người đưa ra các phương án hạn chế các mâu thuẫn phát sinh về mặt xã hội cho khách hàng trong toàn bộ quy trình giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Hãy liên hệ với Luật Công Tâm để được tư vấn chi tiết.
Thông tin liên hệ: Luật Công Tâm
Email : luatsuluatcongtam@gmail.com Website: luatcongtam.com.vn https://www.youtube.com/channel/UCkEnuxL_V_oaCpAde-Eco7A?view_as=subscriber
Hotline : 097.281.0901 – 0387003455

By Tâm

0972810901