Tình tiết ” Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” là một trong những tình tiết giảm nhẹ được quy định trong Bộ Luật hình sự năm 1999 cho đến Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, để áp dụng đúng điều luật cũng như tinh thần chứa đựng trong điều luật thì còn nhiều cách giải thích khác nhau khi áp dụng. Đặc biệt là có những giải thích khác nhau của VKSNDTC, TANDTC, cụ thể như sau:

Ngày 01/02/1999, Tòa án nhân dân tối cao có Công văn số 16/1999/KHXX giải đáp về một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng. Trong đó, tại Điểm 8 của công văn, TANDTC có giải đáp nội dung sau: “Trường hợp bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại cùng một Điểm thuộc Khoản 1 Điều 38 BLHS. Những tình tiết giảm nhẹ ….a, Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm hoặc tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại;……h, Người phạm tội tự thú, thật thà khai báo, ăn năn hối cải hoặc tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm…” thì có được coi là nhiều tình tiết giảm nhẹ hay không? TANDTC cho rằng: Nghiên cứu các quy định tại Khoản 1 Điều 38 BLHS cũng như thực tiễn xét xử của Tòa án, thì chúng ta cũng phải coi trong trường hợp bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại cùng một Điểm thuộc Khoản 1 Điều 38 BLHS là có nhiều tình tiết giảm nhẹ để xem xét khi quyết định hình phạt và có thể áp dụng Khoản 3 Điều 38 BLHS. Đến nay Công văn số 16/1999/KHXX vẫn đang còn hiệu lực, chưa có văn bản khác thay thế và TAND vẫn áp dụng để giải quyết vụ án hình sự.
Ngày 09/4/2012, Vụ 3 VKSND tối cao có Công văn số 994/VKSTC-V3 hướng dẫn áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trong Bộ luật Hình sự. Tại Điểm 2 của công văn có hướng dẫn về tình tiết “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” (Điểm p, Khoản 1 Điều 46 BLHS) có nội dung như sau: “Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là hai khái niệm có nội dung khác nhau, cụ thể: Thành khẩn khai báo là không khai gian dối một điều gì có liên quan đến hành vi phạm tội; ăn năn hối cải là trường hợp sau khi phạm tội, người phạm tội cảm thấy bị cắn rứt, giày vò lương tâm về những việc mình làm, hối hận và muốn sửa chữa sai lầm. Như vậy, Điểm p Khoản 1 Điều 46 BLHS quy định có hai tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội thành khẩn khai báo và người phạm tội ăn năn hối cải chứ không phải là một tình tiết giảm nhẹ”.
Ngày 10/4/2018, VKSNDTC có Công văn số 1394/VKSTC-V7 trả lời Công văn số 05/BC-VKS ngày 08/02/2018 với nội dung như sau: “Điểm p Khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999 (Điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) sử dụng dấu “phẩy” giữa tình tiết “thành khẩn khai báo” và “ăn năn hối cải”. Với cách quy định này cần hiểu người phạm tội chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện “thành khẩn khai báo” hoặc “ăn năn hối cải” hoặc có cả hai điều kiện này thì cũng chỉ được áp dụng một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Như vậy, từ thực tiễn xét xử cũng như đối chiếu các văn bản hướng dẫn của TANDTC và VKSNDTC, nhận thấy có sự mâu thuẫn giữa Công văn số 16/1999/KHXX ngày 01/02/1999 của TANDTC, Công văn số 994/VKSNDTC-V3 ngày 09/4/2012 của VKSNDTC với Công văn số 1394/VKSND-V7 ngày 10/4/2018 của VKSNDTC trong việc hướng dẫn tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”. Do có sự chồng chéo giữa các văn bản hướng dẫn như đã nêu nên quá trình áp dụng pháp luật để xét xử các vụ án hình sự hiện đang gặp phải sự lúng túng, khó giải quyết.
Đa phần Tòa án khi xét xử có quan điểm để hưởng tình tiết này thì phải thỏa mãn cả 2 điều kiện đó là thành khẩn khai báo và ặn năn hối cải (nhận tội). Đây là điều bất cập chưa áp dụng đúng tinh thần của pháp luật theo hướng có lợi cho Bị can, bị cáo. Chính vì vậy, hi vọng trong thời gian tới TANDTC và VKSNDTC có các văn bản hướng dẫn chi tiết để các Bị can, Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo đúng tinh thần của pháp luật.

Hãy liên hệ với Luật Công Tâm để được tư vấn chi tiết.
Thông tin liên hệ: Luật Công Tâm
Email : luatsuluatcongtam@gmail.com Website: luatcongtam.com.vn https://www.youtube.com/channel/UCkEnuxL_V_oaCpAde-Eco7A?view_as=subscriber
Hotline : 097.281.0901 – 0387003455

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901