Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai, ngày 05/06/2020, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành văn bản Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC hướng dẫn toàn Ngành một số nội dung như sau:

1. Đối với vụ án hành chính về thu hồi đất

Cần phải lưu ý một số vi phạm phổ biến như:
– Không thông báo trước cho người có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 67 Luật Đất đai 2013;
– Không công khai phương án đền bù, tái định cư;
– Thu hồi đất không đúng đối tượng, không đúng với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được phê duyệt;
– Sai lệch hồ sơ, vị trí đất thu hồi trên thực địa.

2. Đối với vụ án hành chính về bồi thường khi thu hồi đất

Khi xem xét về trình tự, thủ tục bồi thường khi thu hồi đất, cần lưu ý: Để phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng pháp luật phải xác định mục đích thu hồi, diện tích, loại đất, tài sản có trên đất có phù hợp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên bản kiểm kê tài sản; bản giá đất của địa phương và các văn bản của địa phương về chính sách với hộ gia đình, cá nhân khi có đất bị thu hồi để thực hiện dự án hay không; xem xét làm rõ nguồn gốc đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp chưa có thì xem có đủ diều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không.

Luật sư Nguyễn Hồng Tâm – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

3. Đối với vụ án hành chính khởi kiện về quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất công

Hiện nay, không có quy định nào về đất công, đất công cộng. Tuy nhiên có thể hiểu, về bản chất thì đây đều là đất do Nhà nước quản lý, nhưng thực tế khác nhau rất nhiều về mục đích sử dụng. Đất công cộng là đất chỉ sử dụng vào mục đích công cộng như đường, công viên, vỉa hè… còn đất công có nghĩa rộng hơn, ngoài các mục đích là đất công cộng nó còn bao gồm tất cả các mục đích khác như đất xây dựng công trình Nhà nước, đất quốc phòng an ninh, đất nghĩa trang, đất chưa sử dụng, các quỹ đất được Nhà nước xác lập quản lý bằng văn bản …

4. Đối với các vụ án hành chính liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần lưu ý về giá trị pháp lý của Sổ mục kê lập trước ngày 18/12/1980 trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì chỉ hộ gia đình, cá nhân có tên trong Sổ mục kê lập trước ngày 15/10/1993 đang sử dụng đất ổn định mới là đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Hãy liên hệ với Luật Công Tâm để được tư vấn chi tiết.
Thông tin liên hệ: Luật Công Tâm
Email : luatsuluatcongtam@gmail.com Website: luatcongtam.com.vn https://www.youtube.com/channel/UCkEnuxL_V_oaCpAde-Eco7A?view_as=subscriber
Hotline : 097.281.0901 – 0387003455

By Tâm

0972810901