1. Xác định hình thức thừa kế
Bước đầu tiên cần xác định khi chia di sản thừa kế đó là xác định rõ hình thức thừa kế là thừa kế theo pháp luật hay thừa kế theo di chúc.
Nếu thuộc trường hợp thừa kế theo di chúc thì phải xác định di chúc đó có hợp pháp hay không? Có đảm bảo có giá trị hiệu lực hay không? Hay nói cách khác, chia di sản khi có di chúc phải đối chiếu các quy định của Bộ luật dân sự xem di chúc là loại di chúc nào? Di chúc đó có đáp ứng các điều kiện có hiệu lực hay không?….
Nếu không có di chúc hoặc di chúc không có giá trị hiệu lực hoặc có người bị truất, không được hưởng, từ chối hưởng di sản thừa kế thì sẽ chia di sản, phần di sản thừa kế theo hình thức thừa kế theo luật.

2. Xác định người hưởng di sản thừa kế
– Xác định hàng thừa kế:
Xác định những ai có quyền hưởng di sản thừa kế theo quy tắc: Hàng thừa kế thứ nhất – Hàng thừa kế thứ hai – Hàng thừa kế thứ ba. Chỉ khi nào không còn người thuộc hàng thừa kế trên thì người thuộc hàng thừa kế sau mới được hưởng.
– Xác định ai là người được cho hưởng di sản thừa kế, ai không được hưởng di sản thừa kế.
Đặc biệt cần làm rõ: Ai được nhận di sản? Ai không được hưởng do bị truất quyền thừa kế, không được hưởng thừa kế, không được người chết đề cập tới (quan trọng nhất là xác định xem có vợ, chồng, bố, mẹ đẻ, con dưới 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi mất khả năng lao động mà không được hưởng hay không)…..
3. Chia di sản thừa kế
a. Thừa kế theo pháp luật
– Trường hợp này chỉ cần lấy di sản thừa kế của người chết chia đều cho các đồng thừa kế.
– Mặt khác cần xác định xem có đồng thừa kế nào mất trước hoặc cùng lúc với thời điểm mở thừa kế không? Nếu có thì phần di sản của họ sẽ được dành cho các con và pháp luật gọi là thừa kế thế vị.
b. Thừa kế theo di chúc
Cần xác định:
– Những người được hưởng di sản trong di chúc là ai? Còn sống vào thời điểm mở thừa kế không?
Nếu có người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc mà mất trước thời điểm mở thừa kế thì phần thừa kế này được chia theo pháp luật.
– Ai là người không được hưởng di sản thừa kế mà thuộc trường hợp pháp luật quy định dù không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng. Theo quy định của Bộ Luật dân sự thì những người này được hưởng di sản thừa kế bằng 2/3 của một suất thừa kế. Nếu không có những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc hoặc họ đã chết…thì sẽ chia di sản cho những người có tên trong di chúc.

Hãy liên hệ với Luật Công Tâm để được tư vấn chi tiết.
Hotline : 097.281.0901 – 0387003455
Email : luatsuluatcongtam@gmail.com Website: luatcongtam.com.vn https://www.youtube.com/channel/UCkEnuxL_V_oaCpAde-Eco7A?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/tuvanphapluatso1/

By Tâm

0972810901