Lời khai của của bị can, bị cáo là sự trình bày bằng miệng của của bị can, bị cáo về những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự, cũng như các tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án, được thực hiện trước các cơ quan tiến hành tố tụng, theo thủ tục do pháp luật tố tụng hình sự quy định.

Lời khai của của bị can, bị cáo là nguồn chứng cứ mang tính chất đặc biệt, được quy định bởi địa vị pháp lý của họ trong tố tụng hình sự: Bị can, bị cáo là người biết rõ hơn ai hết mình cố thực hiện tội phạm hay không và nếu cố thực hiện tội phạm, biết rõ về động cơ, mục đích thực hiện tội phạm và những tình tiết khác có liên quan.

Lời khai của bị can, bị cáo đề cập những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự, cũng như các tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án, cho nên đây là nguồn chứng cứ quan trọng giúp các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc làm sáng tỏ vụ án.

Ảnh minh họa

Sau khi đưa ra những chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu, để có thể tự gỡ tội cho mình hoặc dùng làm tình tiết giảm nhẹ, bị can có quyền trình bày ý kiến của mình về những vật đó, và nếu cần thiết có thể yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá về tính xác thực, đúng đắn của những vật này.

Chúng ta lưu ý rằng: Bị can, Bị cáo có quyền khai về các tình tiết sự thật khách quan trong vụ án, tuy nhiên họ cũng k buộc phải khai. Việt Nam cũng như các nước tiên tiến trên thế giới dần dần thừa nhận quyền im lặng của Bị can, Bị cáo. Đó là nguyên tắc xuyên xuốt trong tố tụng hình sự thừa nhận rằng “Chứng minh tội phạm là nghĩa vụ của các cơ quan tố tụng chứ k phải của người phạm tội”. Bởi vậy, Bộ Luật tố tụng hình sự quy định “Bị can, Bị cáo không buộc phải đưa ra các chứng cứ buộc tội mình“.

Một lưu ý đặt biệt khác là “Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án

và “Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội.”

Hãy liên hệ với Luật Công Tâm để được tư vấn chi tiết.
Hotline : 097.281.0901 – 0387003455
Email : luatsuluatcongtam@gmail.com Website: luatcongtam.com.vn https://www.youtube.com/channel/UCkEnuxL_V_oaCpAde-Eco7A?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/tuvanphapluatso1/

By Tâm

0972810901