Câu hỏi:

Xin hỏi: Tôi có cho anh A lấy xe ô tô của tôi để giúp tôi đi xử lý công việc. Trên đường đi anh A có gây ra tai nạn làm người khác bị thương và gây hỏng hóc cho phương tiện của họ. Phía bên bị thiệt hại yêu cầu bồi thường 200 triệu. Vậy cho tôi hỏi, với tư cách là chủ xe và nhờ anh A giúp tôi xử lý công việc thì tôi có lỗi gì không và có phải chịu trách nhiệm bồi thường không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Phương tiện giao thông bao gồm: phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ ….. được coi là Nguồn nguy hiểm cao độ. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Cụ thể, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

1) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

2) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/luat-su-tu-van/cho-muon-xe-gay-tai-nan-chu-xe-phai-boi-thuong-132180-faqs.html

By Tâm

0972810901