Xin hỏi: Vợ chồng tôi đã ly hôn được 02 năm, khi ly hôn không giải quyết về vấn đề tài sản. Hiện vợ chồng tôi có đứng tên trên 01 sổ đỏ và cùng góp vốn để cho một cửa hàng kinh doanh quần áo. Hiện tại cửa hàng làm ăn thua lỗ và vay nợ. Vậy cho tôi hỏi, chúng tôi muốn nhờ Toà án giải quyết số tài chung và nợ chung có được không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Trong trường hợp của bạn, bạn đã ly hôn được 2 năm và khi ly hôn không có yêu cầu tòa án giải quyết chia tài sản chung hay nợ chung của hai vợ chồng, hiện bây giờ hai vợ chồng không thỏa thuận được và có tranh chấp thì bạn có thể gửi đơn yêu cầu tòa án giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn, tòa án có thể xem xét giải quyết.

 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.”

 Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng như sau:

“ Vợ, chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;…”

Như vậy, quyền sử dụng đất và cửa hàng kinh doanh quần áo được xác định là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, việc nợ từ cửa hàng kinh doanh làm ăn thua lỗ được coi là nợ chung nên vợ chồng phải có nghĩa vụ thanh toán khoản nợNếu vợ chồng không tự thỏa thuận được nghĩa vụ chung theo quy định của pháp luật thì yêu cầu tòa án giải quyết, tòa sẽ xem xét giải quyết trường hợp của bạn.

By Tâm

0972810901