Câu hỏi:

Cho em hỏi, trường hợp tôi mua bảo hiểm của một công ty kinh doanh bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo hợp đồng bảo hiểm. Hiện tại tôi không có nhu cầu sử dụng nên muốn bán lại hợp đồng mua bảo hiểm đã ký với công ty kinh doanh bảo hiểm cho người khác thì có được không và nếu được thì trình tự, thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm tuân thủ theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2010 và Bộ Luật Dân sự năm 2015, trong đó Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là một hình thức của Hợp đồng bảo hiểm nói trên.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2010 thì bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng và doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng đó, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo tập quán quốc tế.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/luat-su-tu-van/co-the-chuyen-nhuong-hop-dong-bao-hiem-duoc-khong-132328-faqs.html

By Tâm

0972810901