Xin hỏi: 

Gia đình tôi có 01 thửa đất ở do các cụ sử dụng từ trước năm 1975. Hiện tại gia đình tôi muốn cấp sổ đỏ cho thửa đất này nhưng không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh quyền sở hữu, cũng không có biên lai đóng thuế. Vậy trường hợp của tôi có được miễn giảm tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ không. Nếu có thì tôi phải làm thế nào? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Trường hợp của gia đình bạn thuộc Người sử dụng đất ổn định, lâu dài từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai hiện hành.

Áp dụng Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, theo đó Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Riêng đối với trường hợp Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Đất đai, nhưng nay nếu được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

​Đối chiếu với Điều 11 và Điều 12 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về miễn tiền sử dụng đất và giảm tiền sử dụng đất thì chưa có căn cứ để xác định gia đình bạn thuộc các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất hoặc giảm tiền sử dụng đất.

By Tâm

0972810901