Xin hỏi: Trường hợp của tôi như sau: ông A là bị đơn trong vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản, tôi là phía nguyên đơn. Toà án đã xử cho tôi thắng và yêu cầu ông A thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Phía cơ quan thi hành án đã có quyết định thi hành án từ mấy tháng trước nhưng ông A không chịu thực hiện. Tôi có hỏi thì cán bộ thi hành án bảo cứ đợi để họ tiến hành cưỡng chế thi hành án. Vậy cho tôi hỏi, khi nào thì sẽ tiến hành cưỡng chế thì hành án. Thủ tục nãy diễn ra như thế nào? Xin cảm ơn

Trả lời:

Việc cưỡng chế thi hành án xảy ra khi người phải thi hành án không tư nguyện thì hành án. Tuy nhiên, việc cưỡng chế tài sản phụ thuộc vào điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Trường hợp 1: Ông A có tài sản để thi hành án

Điều 45, Điều 46 Luật Thi hành án năm 2008 (sửa đổi bổ sung 2014) quy định:

“Điều 45. Thời hạn tự nguyện thi hành án

1. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án….

[…]

Điều 46. Cưỡng chế thi hành án

1. Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

[…]”

Như vậy, theo quy định trên thì người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án mà không tự nguyện thi hành án, cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định cưỡng chế thi hành án và tiến hành cưỡng chế thi hành án theo quy định.

Về thủ tục cưỡng chế thi hành án, do đặc thù, tính chất của mỗi loại tài sản khác nhau nên cơ quan thi hành án sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác nhau theo quy định tại Điều 71  Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014.

Do trường hợp của bạn chưa xác định được loại tài sản sẽ bị cưỡng chế nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể về thủ tục cưỡng chế thi hành án cho bạn, bạn có thể tham khảo các quy định tại chương IV Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về biên pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án.

Trường hợp 2: Ông A không có tài sản để thi hành án

Khoản 2 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014 quy định như sau:

“[…]

2. Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần. Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.”

Như vậy, theo quy định trên trường hợp ông A không có điều kiện thi hành án thì bạn phải đợi cơ quan thi hành án xác minh điều kiện thi hành án trong khoảng thời gian 06 tháng/1 lần, nếu kết quả xác minh có điều kiện thi hành án mà ông A không tự nguyện thi hành thì sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/luat-su-tu-van/khi-nao-se-tien-hanh-cuong-che-thi-hanh-an-132657-faqs.html

By Tâm

0972810901