Nhiều người cho rằng không đích thân ăn cắp thì sẽ không phạm tội. Nhưng pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi tiêu thụ trái phép tài sản do người khác phạm tội mà có. Cụ thể như thế nào mời các bạn xem chi tiết tại video sau đây:

By Tâm

0972810901