Môi giới mại dâm là gì? Xử phạt đối với hành vi môi giới mại dâm thế nào? Hình thức xử phạt đối với hành vi môi giới mại dâm có giống với hình thức xử phạt hành vi mua dâm và bán dâm không?

Khoản 7 Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 định nghĩa Môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Xử phạt đối với hành vi môi giới mại dâm

Khoản 2 Điều 24 quy định Người môi giới mại dâm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội môi giới mại dâm như sau:

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

By Tâm

0972810901