Hành vi mua bán dâm có vi phạm pháp luật hay không ? Mức xử phạt hành chính đối với hành vi mua bán dâm quy định như thế nào ? 

Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Pháp luật Việt Nam hiện nay nghiêm cấm các cá nhân thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm dưới mọi hình thức. Từ đó, người nào thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm, thì tuỳ vào mức độ mà có mức xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo đó, theo quy định tại Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh Phòng chống mại dâm năm 2003 thì tùy thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mua dâm, bán dâm mà cá nhân có thể bị xử lý hành chính (theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và các văn bản liên quan) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) và các văn bản liên quan) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:

Điều 23. Hành vi bán dâm

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, hành vi bán dâm chỉ bị truy tố trách nhiệm hình sự trong trường hợp cố tình lây nhiễm HIV cho người khác. Còn lại sẽ bị xử phạt hành chính hoặc áp dụng biện pháp giáo dưỡng tại xã phườngthị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh.

By Tâm

0972810901