Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế là cố ý không làm, không đúng, không đủ hoặc làm ngược lại các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Theo Điều 165 Bộ luật hình sự thì hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế chỉ bị coi là tội phạm khi đã:

1) Gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng;

2) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;

3) Gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biết nghiêm trọng khác người phạm tội này trong trường hợp thông thường (không có tình tiết tăng nặng khung) bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sa đây, thì bị phạt tù từ ba năm dến mười hai năm;

a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác;

b) Có tổ chức;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên, hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiệm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mười năm.

4) Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiêm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901