Khoản 2 Điều 31 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và khoản 3 Điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 quy định:

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ quy định tại Chương XXIII và Chương XXIV của Bộ luật Hình sự (BLHS) xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền hoạt động tư pháp.

Quy định về thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSQSTW tại khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và  khoản 3 Điều 163 BLTTHS năm 2015 như đã nêu trên chính là sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về kết quả hoạt động trong lĩnh vực tố tụng hình sự của ngành Kiểm sát nói chung và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan điều tra VKSQSTW nói riêng trong quá trình bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, những người có thẩm quyền hoạt động tư pháp; không những tránh oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm trong quá trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, mà còn góp phần tích cực để Viện kiểm sát thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao là điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân, còn thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSQSTW là điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự được quy định chung tại khoản 2 Điều 30 và khoản 2 Điều 31 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và quy định cụ thể về thẩm quyền xét xử của của Tòa án quân sự quy định tại Điều 272 và Điều 273 Bộ luật TTHS năm 2015.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901