Kết luận điều tra là văn bản tố tụng tổng kết việc điều tra và đề xuất giải quyết vụ án của Cơ quan điều tra. Việc điều tra kết thúc khi Cơ quan điều tra đề nghị truy tố hoặc rả bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điểu tra.

Như vậy có thể thấy:

Kết luận điều tra là Văn bản tố tụng tổng kết việc điều tra và đề xuất giải quyết vụ án của Cơ quan điều tra.

Việc điều tra kết thúc khi Cơ quan điều tra đề nghị truy tố hoặc ra bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra.

Bản kết luận điều tra trình bày diễn biến hành vi phạm tội, nêu rõ các chứng cứ chứng minh tội phạm, những ý kiến đề xuất giải quyết vụ án, có nêu rõ lý do và căn cứ để đề nghị truy tố.

Trong trường hợp đình chỉ điều tra, bản kết luận điều tra phải nêu rõ quá trình điều tra, lí do và căn cứ đình chỉ điều tra.

Bản kết luận điều tra phải ghỉ rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chức vụ và chữ kí của người ra kết luận điều tra.

Trong thời hạn hai ngày, kể từ ngày ra kết luận điều tra, Cơ quan điều tra phải gửi bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc bản kết luận điều tra kèm theo quyết định định chỉ điều tra cùng hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, gửi bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố hoặc quyết định đình chỉ điều tra cho bị can, người bào chữa.

Bản kết luận điều tra trình bày diễn biến hành vi phạm tội, nêu rõ các chứng cứ chứng minh tội phạm, những ý kiến đề xuất giải quyết vụ án, có nêu rõ lÍ do và căn cứ để đề nghị truy tố. Trong trường hợp đình chỉ điều tra, bản kết luận điều tra phải nêu rõ quá trình điều tra, lí do và căn cứ đình chỉ điều tra.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901