Do dịch Covid-19 xuất hiện diễn biến bất ngờ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg trong đó có những chỉ đạo cụ thể về các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901