Tội phạm được thể hiện bởi các hành vi xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng.

Tội khủng bố là một trong những tội phạm xâm phạm trật tự an toàn công cộng được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015.

“Điều 299. Tội khủng bố

1. Người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm:

a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố;

b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố;

c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

 Tội phạm được thể hiện bởi các hành vi:

+ Hành vi đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe của công dân như dùng súng bắn: đánh bom, mìn, lựu đạn… hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe cũng có thể được thực hiện bằng các thủ đoạn khác như đầu độc bằng thuốc độc hoặc các loại hóa chất độc khác… gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng.

+ Hành vi phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, công dân có thể hiện bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như đốt; phá; đánh bom, mìn… làm cho tài sản bị phá hủy không thể khôi phục lại được…gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng.

Lưu ý: Hành vi gây thiệt hại cho tính mạng của công dân tương tự như hành vi giết người điều 123 Bộ luật hình sự, hành vi phá hủy tài sản tương tự như hành vi hủy hoại tài sản điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901