Đây là hành vi tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn, cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của tòa án buộc chấm dứt quan hệ đó.

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình.

Điều 183 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội tổ chức tảo hôn như sau: 

Điều 183. Tội tổ chức tảo hôn

Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

– Hành vi phạm tội là đứng ra sắp đặt, tổ chức, điều hành các hoạt động để người chưa đến tuổi kết hôn được kết hôn.

Tìm người chưa đến tuổi kết hôn cho người khác để tổ chức kết hôn.

Chuẩn bị các điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người chưa đến tuổi kết hôn để họ kết hôn với người khác

– Dấu hiệu hành vi khách quan của tội này phải thỏa mãn các điều kiện:

Đã có việc kết hôn với người chưa đến tuổi kết hôn do pháp luật quy định.

Đã bị xử phạt hành chính về hành vi tảo hôn trước đó và đã có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án xử tiêu hôn buộc phải chấm dứt quan hệ đó.

Người phạm tội vẫn cứ duy trì quan hệ vợ chồng bất hợp pháp với người chưa đến tuổi kết hôn.

– Hậu quả: duy trì những phong tục tập quán lạc hậu về hôn nhân, hoặc có thể chưa xảy ra (như sức khỏe bị tổn hại do sinh sản sớm, con dễ dị tật…)

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901