Hiện nay, hẳn nhiều người từng nghe đến việc di chúc vô hiệu, di chúc không có hiệu lực. Tuy nhiên, để phân biệt rõ hai khái niệm này thì không phải ai cũng biết.

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự hiện nay, không có quy định nào định nghĩa về di chúc vô hiệu. Tuy nhiên, có thể hiểu di chúc vô hiệu là di chúc không thỏa mãn các điều kiện hợp pháp nêu tại Điều 630 Bộ luật Dân sự.

Trong khi đó, di chúc không có hiệu lực được chia thành 02 trường hợp: Không có hiệu lực toàn bộ hoặc di chúc không có hiệu lực một phần được nêu tại Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, có thể phân biệt di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực theo các tiêu chí sau đây:

STTTiêu chíDi chúc vô hiệuDi chúc không có hiệu lực
1Căn cứĐiều 630 Bộ luật Dân sựĐiều 643 Bộ luật Dân sự
2Định nghĩaLà bản di chúc không đáp ứng các điều kiện có hiệu lực, hợp pháp theo quy định.Là bản di chúc hợp pháp nhưng thuộc các trường hợp khiến di chúc không có hiệu lực.
3Trường hợp– Người lập di chúc không minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc;- Người lập di chúc bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;- Nội dung di chúc vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội;- Hình thức di chúc trái quy định của pháp luật;- Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được lập thành văn bản, không được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc;- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ không được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực;- Di chúc miệng không được thể hiện trước ít nhất 02 người làm chứng, người làm chứng không ghi chép lại, ký tên hoặc điểm chỉ và trong 05 ngày không được chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần:+ Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;+ Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;- Di chúc không có hiệu lực khi di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901