Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai đã được quy định trong BLHS năm 1999. Trong BLHS năm 2015, tội phạm này vẫn tiếp tục được quy định (Điều 228). Tuy nhiên, Điều 228 quy định về tội phạm vi phạm các quy định về sử dụng đất đai đã có sự sửa đổi, bổ sung nhất định cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời làm tăng tính minh bạch cũng như nâng cao tính khả thi của việc áp dụng điều luật.

Tội xâm phạm chế độ thống nhất quản lí và bảo về đất đai của Nhà nước.

– Hành vi khách quan của tội này là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lí và sử dụng đất đai, thể hiện dưới các dạng:

+ Hành vi lấn chiếm đất trái với quy định về quản lí, sử dụng đất đai. Đây là hành vi lấn chiếm đất thuộc quyền quản lí, sử dụng của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc cá nhân khác như lấn chiếm đất thuộc các công trình di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

+ Hành vi chuyển quyền sử dụng đất trái với quy định về quản lí, sử dụng đất đai như: chuyển nhượng, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất trái phép…

+ Hành vi sử dụng đất trái với quy định về quản lí, sử dụng đất đai như đã khai thác bừa bãi, không đúng mục đích làm xói mòn, biến chất đất hoặc cố ý hủy hoại đất làm ô nhiễm đất…

Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

1. Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901