Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành là quy định liên quan đến hợp đồng mua bán tài sản lần đầu tiên được ghi nhận tại Bộ luật dân sự năm 1995, trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành cũng có nhắc đến quy định bảo hành trong hợp đồng kinh tế nhưng không quy định vấn đề nêu trên.

Thông thường, bảo hành là một sự đảm bảo bằng văn bản được phát hành cho người mua bởi bên bán, cam kết sẽ sửa chữa hoặc thay thế tài sản nếu cần thiết trong một khoảng thời gian nhất định. Trong quá trình vận hành khai thác tài sản, vì một số nguyên nhân khách quan dẫn đến bên mua không thể tiếp tục sử dụng tài sản đó thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trước đó hoặc theo quy định pháp luật. Điều này bảo đảm quyền lợi của bên mua được sử dụng và vận hành tài sản một cách thuận lợi nhằm thu lại lợi ích so với khoản tiền đã bỏ ra để mua tài sản.

Đến Bộ Luật dân sự năm 2015 đã quy định khá chi tiết về vấn đề này tại điều 449 của Bộ Luật này như sau:

Điều 449. Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành

1. Ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo hành.

2. Bên bán không phải bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại xảy ra do lỗi của bên mua. Bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu bên mua không áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901