Mua bán quyền tài sản là quy định liên quan đến hợp đồng mua bán tài sản lần đầu tiên được ghi nhận tại Bộ luật dân sự năm 1995, trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành không nhắc tới quy định nêu trên.

Theo quy định thì quyền tài sản được xem là một dạng tài sản được pháp luật dân sự thừa nhận và sử dụng khá phổ biến trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, khác với một số loại tài sản trực tiếp thể hiện giá trị lên chính tài sản đó thì quyền tài sản được thể hiện một cách gián tiếp. Do đó, đối với hợp đồng mua bán tài sản có đối tượng là quyền tài sản thì phải tuân thủ theo một số quy định riêng nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và bảo đảm quyền lợi của các bên tham gia.

Tại Bộ Luật dân sự năm 2015 đã quy định chi tiết về mua bán quyền tài sản tại điều 450 của Bộ Luật này như sau:

Điều 450. Mua bán quyền tài sản

1. Trường hợp mua bán quyền tài sản thì bên bán phải chuyển giấy tờ và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho bên mua, bên mua phải trả tiền cho bên bán.

2. Trường hợp quyền tài sản là quyền đòi nợ và bên bán cam kết bảo đảm khả năng thanh toán của người mắc nợ thì bên bán phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán, nếu khi đến hạn mà người mắc nợ không trả.

3. Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với quyền tài sản là thời điểm bên mua nhận được giấy tờ về quyền sở hữu đối với quyền tài sản đó hoặc từ thời điểm đăng ký việc chuyển quyền sở hữu, nếu pháp luật có quy định.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901