Điều 38 Luật Cư trú 2020 (Luật 68/2020/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 tới đây đã quy định rõ trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu.

Cụ thể, khoản 2 Điều 38 quy định rõ như sau:

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Như vậy, từ ngày 01/7/2021, công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu khi đi thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. 

Trong đó, theo Điều 26 Luật Cư trú 2020, với các thay đổi sau thì công dân phải đi thực hiện điều chỉnh thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (tương đương với việc thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu):- Thay đổi chủ hộ;

– Thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

– Thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà (riêng trường hợp này công dân không thực hiện mà cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật nên sẽ không bị thu hồi sổ hộ khẩu)

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901