Quyết định hình phạt là một hoạt động trong quá trình áp dụng luật hình sự, dựa trên kết quả của hoạt động định tội danh trước đó. Quyết định hình phạt đúng có ý nghĩa đặc biệt đối với hiệu quả của hình phạt. Để có cơ sở pháp lí và định hướng cho việc quyết định hình phạt, luật hình sự có hệ thống các quy định liên quan đến vấn đề này, tạo thành chế định quyết định hình phạt, trong luật hình sự.

Quy định về quyết định hình phạt?

Theo quy định tại Điều 50 BLHS hiện hành thì:

Điều 50. Căn cứ quyết định hình phạt

1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

2. Khi quyết định áp dụng hình phạt tiền, ngoài căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án căn cứ vào tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội.”

Ai có quyền quyết định hình phạt?

Các căn cứ trên đây vừa có tính độc lập tương đối vừa có quan hệ chặt chẽ với nhau. Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, Toà án xác định khung hình phạt được phép áp dụng (trong trường hợp không được miễn trách nhiệm hình sự và không được miễn hình phạt). Các quy định của Bộ luật hình sự là căn cứ quyết định bao gồm các quy định có liên quan đến hình phạt và quyết định hình phạt của các điều luật trong Phần chung cũng như Phần các tội phạm của Bộ luật hình sự.

Dựa vào các căn cứ tiếp theo, Toà án có thể xác định được mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, khả năng giáo dục, cải tạo cũng như hoàn cảnh cụ thể của người phạm tội. Từ đó, Toà án xác định được hình phạt cụ thể trong khung hình phạt đã xác định.

Như vậy, có thể thấy rõ việc quyết định người phạm tội mức án bao nhiêu năm, tù giam hay án treo đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử mà không phải là của Công an hay Viện kiểm sát.

Bởi vậy, nhiều người cho rằng Công an có thể cho hưởng án treo hay quyết định thời gian tù là không chính xác.

Hotline: 0972810901 | 0387003455
Youtube: Luật Công Tâm
Website: Luật Công TâmEmail: luatsuluatcongtam@gmail.comĐịa chỉ: Tầng 6, số 141 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà N
ội.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901