Xin hỏi: Bố tôi muốn tách cho 3 anh em tôi mỗi người 1 thửa đất từ thửa đất của bố tôi. Khi nộp hồ sơ, cán bộ địa chính xuống đo đạc thì phát hiện bố tôi và bác tôi lấn đất sang đất của bà tôi mỗi người 2m (nhà bố tôi, bác tôi và bà tôi ở sát cạnh nhau) nên cán bộ địa chính yêu cầu phải làm lại cả 3 sổ đỏ cho đúng diện tích trên thực tế thì mới tách sổ được. Vậy xin hỏi, cán bộ địa chính trả lời thế đúng hay sai? Có cách nào làm đồng thời thủ tục nhận tặng cho từ bà tôi và thủ tục tách thửa cho 3 anh em con bố tôi được không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo thông tin bạn trình bày, đất của bạn và nhà bà bạn chồng lấn lên nhau. Nghĩa là cùng một diện tích đất nhưng được ghi nhận trong sổ đỏ của cả hai nhà. Sai sót này do cơ quan có thẩm quyền không kiểm tra và đo đạc kĩ khi cấp sổ đỏ cho hai nhà. Do đó để tách thửa đất cho bạn trước hết cần giải quyết xong phần đất đang bị chồng lấn để xác định phần đất này là của ai. Cán bộ địa chính hướng dẫn gia đình bạn như thế là có căn cứ.

Bạn cần phải thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai 2013:

“Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

Như vậy, bạn phải tiến hành các thủ tục riêng mà không thể gộp nhiều thủ tục để tiến hành một lúc.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901