Việc thực hiện xét xử trực tuyến có nhiều ưu điểm như tiết kiệm chi phí, nhân lực, thời gian, đảm bảo an ninh phiên tòa, giảm thiểu bớt những thủ tục không cần thiết, nhưng vẫn có tiến hành đầy đủ thủ tục tố tụng, đảm bảo quyền nhờ Luật sư bào chữa và quyền tự bào chữa, quyền con người của bị cáo.

Để làm được điều này, chính đội ngũ Luật sư cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nắm bắt tiến độ ban hành, áp dụng quy chế và công cụ phương tiện kỹ thuật cần thiết nhằm có thể chủ động tham gia phiên tòa trực tuyến tốt nhất để đảm bảo thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ và khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý.

Về cơ bản, trình tự thủ tục phiên tòa khó mà có thể thay đổi vì cho dù xét xử trực tuyến hay tổ chức phiên tòa trực tiếp thì Hội đồng xét xử vẫn cần phải tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hiện hành. Bởi vậy, cho dù tham gia phiên tòa trực tuyến thì các Luật sư vẫn có đầy đủ quyền để sử dụng toàn bộ kỹ năng, trình độ của mình phù hợp với các quy định của pháp luật để bảo vệ thân chủ.

Tuy nhiên, không phải là không có những khó khăn khi các Luật sư tham gia phiên tòa trực tuyến, chẳng hạn, các Luật sư phải đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, việc kết nối với phiên tòa có thể gặp những sự cố đường truyền gây ảnh hưởng đến quá trình bảo vệ/bào chữa cho thân chủ, việc đánh giá chứng cứ (đặc biệt chứng cứ là vật chứng) có thể sẽ khó khăn. Ngoài ra, không gian giữa Luật sư và thân chủ khác nhau nên khó khăn trong quá trình trao đổi thông tin hoặc vấn đề về bảo mật thông tin phiên tòa cũng là một thách thức lớn.

Nói chung, cho dù vẫn còn một số hạn chế nhỏ, nhưng về cơ bản phương thức xét xử trực tuyến là xu thế tất yếu trong thời đại số với những ưu điểm nổi bật, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, Luật sư cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng bao gồm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết, cập nhật thông tin quy chế và tiến hành đào tạo/tự đào tạo… để đáp ứng chất lượng bào chữa/bảo vệ cho thân chủ trong phiên tòa.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901