Xin hỏi: Ngày 28/9/2021, tôi có ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 1 sào đất ở huyện X thuộc tỉnh thành miền Nam ở Việt Nam với anh B. Tuy nhiên, tôi chỉ chấp nhận mua 360 m2 diện tích đất ( tương đương với 1 sào đất ở Bắc bộ). Bên B không chấp nhận và khởi kiện tôi ra tòa án yêu cầu tôi phải thực hiện đúng hợp đồng. Vậy trong trường hợp trên, tòa án sẽ giải quyết tranh chấp như thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Hiện chúng tôi không có thông tin về nội dung và hình thức của hợp đồng nên để có căn cứ tư vấn cho bạn Luật sư mặc định Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, bởi vậy khi có tranh chấp và được Tòa án cấp có thẩm quyền thụ lý và giải quyết thì Khi xem xét và quyết định thì Toà án căn cứ vào Điều 45 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 để áp dụng như sau:  

“Điều 45. Nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng

 1. Việc áp dụng tập quán được thực hiện như sau:

Tòa án áp dụng tập quán để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định. Tập quán không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.

Khi yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền viện dẫn tập quán để yêu cầu Tòa án xem xét áp dụng.

Tòa án có trách nhiệm xác định giá trị áp dụng của tập quán bảo đảm đúng quy định tại Điều 5 của Bộ luật dân sự.

Trường hợp các đương sự viện dẫn các tập quán khác nhau thì tập quán có giá trị áp dụng là tập quán được thừa nhận tại nơi phát sinh vụ việc dân sự.”

Như vậy, trong trường hợp của bạn việc xác định diện tích đất theo ngôn ngữ tập quán (sào) vì vậy có thể hiểu tập quán có giá trị áp dụng là tập quán không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Bộ Luật này. Trường hợp có nhiều tập quán thì áp dụng tập quán do các bên thoả thuận; nếu các đương sự viện dẫn các tập quán khác nhau thì tập quán có giá trị áp dụng là tập quán được thừa nhận tại nơi phát sinh vụ việc dân sự.

Chính vì thế, khi giải quyết tranh chấp tại tòa án có thẩm quyền thì có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp thuận viện dẫn về tập quán của nơi có đất (tức là sào nam bộ).

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901