Vợ bị tâm thần, chồng có được bán tài sản chung không?

Xin hỏi: Hai vợ chồng tôi lấy nhau thời điểm năm 2000, có gom góp mua được một miếng đất rộng 250m2. Thời điểm năm 2010 do áp lực cuộc sống nên vợ tôi bị mắc bệnh tâm thần. Hiện nay kinh tế gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch, tôi muốn bán mảnh đất đó để lo cho kinh tế gia đình và chữa bệnh cho vợ. Xin hỏi nếu vợ bị tâm thần thì khi bán mảnh đất thì tôi có cần chữ kí của vợ không? Thủ tục chuyển nhượng được thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Do vợ bạn bị mắt bệnh tâm thần là trường hợp được pháp luật xác định là người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015, cụ thể:

“Điều 22. Mất năng lực hành vi dân sự

1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.”

Tại Điều 53 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự như sau:

Điều 53. Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự

Trường hợp không có người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này thì người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được xác định như sau:

1. Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.”

Như vậy, có thể xác định bạn là người giám hộ hợp pháp của vợ bạn theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 58 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền của người giám hộ như sau:

“Điều 58. Quyền của người giám hộ

1. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có các quyền sau đây:

a) Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ;

b) Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ;

c) Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.”

Chính vì vậy, bạn được đại diện cho vợ bạn để tham gia các giao dịch bao gồm việc bán tài sản chung vợ chồng bạn nhằm mục đích chăm sóc, chữa bệnh, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của vợ bạn.

Vấn đề thủ tục chuyển nhượng bạn phải tiến hành thủ tục Công chứng, chứng thực và làm hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đúng theo quy định pháp luật.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901