Xin hỏi, trường hợp khi lập hoá đơn giá trị gia tăng nhưng tên của người bán và người mua chỉ ghi tên viết tắt hoặc tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp, không ghi tên đầy đủ thì hoá đơn có giá trị pháp lý không? Có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo Điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26 năm 2015 về sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế có quy định như sau:

Về tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán” và “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”:

  • Người bán phải ghi đúng tiêu thức mã số thuế của người bán và người mua
  • Tiêu thức “Tên, địa chỉ” của cả người bán và người mua đều phải viết đầy đủ, trong trường hợp viết tắt thì đảm bảo vẫn phải xác định được đúng đối tượng người mua và người bán.
  • Nếu “Tên, địa chỉ” của người mua quá dài, khi viết trên hóa đơn, người bán có thể viết tắt một số từ thông dụng như: “Phường” viết tắt là “P”, “Quận” viết tắt là “Q”, “Thành phố” viết tắt là “TP”, “Việt Nam” viết tắt là “VN”, “Cổ phần” viết tắt là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” viết tắt là “TNHH”, “khu công nghiệp” viết tắt là “KCN”, “sản xuất” viết tắt là “SX”, “Chi nhánh” viết tắt là “CN”…

Tại quy định tại Khoản 3, Điều 18 của Luật kế toán năm 2019 về quy định viết tắt trên hóa đơn, một số nội dung sau đây cần lưu ý:

  • Nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa bao gồm cả nội dung của hóa đơn.
  • Khi viết hóa đơn, cần phải dùng bút mực, chữ viết và số phải viết liên tục, không ngắt quãng, các chỗ trống phải có dấu gạch chéo.
  • Các chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa sẽ không có giá trị thanh toán. Nếu viết sai chứng từ, kế toán phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.

Như vậy, Chỉ tên, địa chỉ của người bán và người mua mới được phép viết tắt nếu quá dài, và chỉ được viết tắt một số từ theo quy định của Pháp luật thì hóa đơn sẽ có giá trị pháp lý. Nếu không tuân thủ các quy định trên thì Hóa đơn của bạn không có giá trị pháp lý.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901