Đất được xã giao trước năm 1987 có phải là đất giao trái thẩm quyền?

Xin hỏi: Năm 1985, tôi được UBND xã, phường giao đất nông nghiệp để canh tác và sử dụng đến hiện nay. Vậy trong trường hợp trên, thửa đất của tôi sẽ được xác định là đất được giao trái thẩm quyền hay đất không có giấy tờ đã được sử dụng ổn định lâu dài? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Gia đình bạn được giao đất năm 1985 nên sẽ áp dụng Luật đất đai năm 1993, cụ thể tại Điều 24 của Luật này quy định về thẩm quyền giao đất nông nghiệp như sau:

“Điều 24

Thẩm quyền giao đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp được quy định như sau:

1- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao đất cho các tổ chức;

2- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao đất cho các hộ gia đình và cá nhân.”

Như vậy, UBND xã, phường giao đất cho gia đình bạn là giao đất trái thẩm quyền trừ trường hợp được UBND cấp quận, huyện về việc giao đất nông nghiệp để canh tác và sử dụng.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901