Xin hỏi: Công ty tôi có một số người lao động ngừng việc do phải đi cách ly tập trung, một số người lao động khác thuộc diện F1, F2 nên cách ly y tế tại nhà. Xin hỏi trường hợp trên công ty tôi có phải trả cho người lao động tiền lương ngừng việc không? Nếu công ty tôi cố tình không trả có bị xử phạt không? Mức xử phạt như thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

“Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc…”

Như vậy, việc trả lương ngừng việc cho NLĐ sẽ được thực hiện như sau:

– Người lao động được trả đủ tiền lương nếu phải ngừng việc để đi cách ly tập trung là do lỗi của Người sử dụng lao động. Nếu do lỗi của chính Người lao động dẫn đến việc buộc đi cách ly tập trung thì Người lao động sẽ không được nhận lương.

– Đối với trường hợp Người lao động ngừng việc do phải đi cách ly tập trung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì tiền lương của Người lao động trong thời gian ngừng việc sẽ do thỏa thuận theo quy định sau:

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin ý kiến việc xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động phải cách ly y tế.

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người lao động và gia đình do người lao động bị cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội  đối với người lao động phải cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp công ty cho công nhân ngừng việc mà không trả lương là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP như sau:

 – Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

 – Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

– Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

– Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

 – Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Như vậy công ty không trả lương ngừng việc cho công nhân sẽ bị phạt tiền theo quy định nêu trên. Tùy theo số lượng công nhận mà công ty không trả lương ngừng việc sẽ có mức phạt tiền khác nhau.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901