I. Mô hình tổ chức của các cơ quan quản lý thị trường ở Việt Nam

Mô hình của các cơ quan quản lý thị trường ở Việt Nam được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương tới địa phương theo quy định của pháp luật:

Ở trung ương: Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Cục Quản lý thị trường

Ở quận, huyện, thị xã: Đội Quản lý thị trường

1. Các tổ chức Quản lý thị trường ở trung ương gồm:

Văn phòng Tổng cục; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính; Vụ Chính sách – Pháp chế; Vụ Thanh tra – Kiểm tra; Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường

Văn phòng Tổng cục có 3 phòng và Trung tâm Thông tin truyền thông quản lý thị trường, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường có 4 phòng

2. Các tổ chức Quản lý thị trường ở địa phương gồm:

Thứ nhất, Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cục Quản lí thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 3 phòng; Cục Quản lí thị trường thành phố Hà Nội và Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh có không quá 4 phòng; Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có không quá 5 phòng

Thứ hai, Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường liên ngành; Đội Quản lí thị trường cơ động

Đội Quản lý thị trường cấp huyện không tổ chức phòng

Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và Đội Quản lý thị trường cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật

Ngoài cơ quan quản lý thị trường thì còn rất nhiều cơ quan khác cũng đã được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương tới địa phương như: biên phòng, công an, thuế,… Mặc dù cùng được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương tới địa phương nhưng mỗi cơ quan lại có những cách tổ chức khác nhau.

Nếu cơ quan quản lý thị trường ở địa phương không quy định số phòng dựa trên nguồn thu có được từ hoạt động quản lý thị trường tại địa phương thì số phòng của cơ quan thuế ở địa phương lại được quy định dựa trên số thu trên một năm và số doanh nghiệp mà nó quản lý. Nguyên tắc tổ chức này để đảm bảo cho chính quyền địa phương phải có trách nhiệm tài chính, xây dựng sự cạnh tranh về nguồn thu giữa các địa phương để phát triển nguồn thu của ngân sách nhà nước. Còn cơ quan quản lý thị trường thì không tổ chức dựa trên nguyên tắc này bởi mục đích chính của việc tổ chức cơ quan quản lý thị trường theo ngành dọc không phải để cạnh tranh giữa các địa phương mà nhằm thống nhất, đồng bộ, liên kết chặt chẽ hoạt động quản lý thị trường của các địa phương với trung ương nhằm hạn chế và loại bỏ dần dần những hành vi gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

II. Lực lượng quản lý thị trường cần tổ chức theo ngành dọc thống nhất từ trung ương tới địa phương.

Ngày nay, có thể thấy các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong những năm gần đây đã phát triển ở mức độ tinh vi, phức tạp hơn. Do đó, cách tổ chức lực lượng quản lý thị trường theo mô hình cũ bị giới hạn và chia cắt theo địa phương đã không còn theo kịp nhu cầu quản lý.

Chính vì vậy, lực lượng quản lý thị trường cần được và tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo nguyên tắc tập trung thống nhất Cơ cấu, tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường được kế thừa và phát triển từ tổ chức Quản lý thị trường hiện có. Mô hình theo ngành dọc sẽ góp phần bảo đảm phát huy sức mạnh, hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường theo những mặt sau:

Thứ nhất, khắc phục được tình trạng cắt khúc theo địa phương trong chỉ đạo điều hành của lực lượng hiện nay; công tác chỉ đạo, quản lý sẽ được tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, ứng phó kịp thời đối với những diễn biến bất thường, có tác động tiêu cực trên thị trường cả nước.

Qua đó bảo đảm thực hiện thống nhất trong quan hệ chỉ đạo, điều hành xuyên suốt; giữ ổn định, không phát sinh tăng đầu mối, biên chế, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và các hành vi giam lận thương mại theo quy định của pháp luật

Thứ hai, lực lượng quản lý thị trường phải thướng xuyên phối hợp với nhiều lực lượng khác như: công an, biên phòng, thuế,…Các lực lượng này đã được tổ chức theo ngành dọc, xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Chính vì thế, việc thay đổi này sẽ giúp đồng bộ, thống nhất, đảm bảo công tác phối hợp của lực lượng quản lý thị trường với các lực lượng khác không bị đứt đoạn.

Không những thế, việc lực lượng quản lý thị trường tổ chức theo ngành dọc thống nhất từ trung ương tới địa phương còn giúp thống nhất và nắm bắt rõ tình hình của từng địa phương, từng khu vực

By Tâm

One thought on “CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901