Hiện nay, đối với hầu hết các doanh nghiệp, nhãn hiệu được lựa chọn và chăm sóc cẩn thận như là một tài sản kinh doanh có giá trị. Chính vì vậy, việc bảo hộ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu là hết sức quan trọng và cần thiết. Do đó, khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cần lưu ý những quy định mà pháp luật đã đặt ra để tránh các hậu quả không đáng có. Bài viết sau đây sẽ nói rõ về vấn đề này:

 1. Cơ sở pháp lý

Luật sở hữu trí tuệ 2019

2. Nhãn hiệu là gì?

Khoản 6 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2019 quy định:

16. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau

3. Tại sao cần bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là điều rất quan trọng với một doanh nghiệp khi bắt đầu bước chân vào thị trường kinh tế. Việc này bảo đảm cho doanh nghiệp được bảo vệ trước pháp luật, đồng thời tạo nên thương hiệu ban thân trong quá trình phát triển và thu hút người tiêu dùng. Một trong những lợi ích đáng kể đến để thấy được lợi ích khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là:

 • Đầu tiên, đó là việc gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh.
 • Tránh khả năng gây nhầm lẫn: Bảo đảm rằng khách hàng có thể phân biệt sản phẩm của các công ty khác nhau. Giúp cho các công ty tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm của mình.
 • Việc đăng ký sẽ tạo ra một chứng quyền, hạn chế một cách tối đa các thiệt hại do việc khai thác, sử dụng nhãn hiệu bất hợp pháp nhãn hiệu từ các chủ thể khác, là cơ sở pháp lý vững chắc khi xảy ra tranh chấp với bên thứ ba.
 • Đồng thời, việc bảo hộ nhãn hiệu tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ nước ngoài.

4.. Điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng 2 điều kiện sau:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
 • Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Như vây, đế đáp ứng được điều kiện về bảo hộ nhãn hiệu, việc thiết kế nhãn hiệu cần lưu ý các vấn đề sau:

a. Về dấu hiệu

 • Nhãn hiệu không được trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Quốc kỳ, Quốc huy của các nước; không được trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lần với: Biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế.
 • Không có dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lần với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân Việt Nam và nước ngoài
 • Không có các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với: dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế đó; dấu hiệu làm sai lệch nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ; dấu hiệu gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị của hàng hóa, dịch vụ.

b. Về khả năng phân việt của nhãn hiệu: dấu hiệu được xem là không có khả năng phân biệt để làm nhãn hiệu khi:

 • Hình và hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng
 • Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến
 • Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ.
 • Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh
 • Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ.
 • Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn.
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác; nhãn hiệu được coi là nổi tiếng; tên thương mại đang được dử dụng của người khác
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hóa.
 • Dấu hiệu trùng hoặc không đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901