1. Khái niệm tội chứa mại dâm.

Tội chứa mại dâm là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Tuy nhiên dưới góc độ khoa học luật hình sự, hiện nay ở Việt Nam còn có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm.

Quan điểm thứ nhất cho rằng: “Tội chứa mại dâm là hành vi hành vi tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho hoạt động mại dâm được thực hiện”.

Quan điểm thứ hai cho rằng, “ Tội chứa mại dâm là hành vi cho thuê chỗ, cho mượn chỗ, bố trí chỗ, bố trí gái mại dâm, tạo điều kiện cho người mua, bán dâm hoạt động”.

Quan điểm thứ ba cho rằng, “Tội chứa mại dâm là hành vi cho thuê, cho mướn địa điểm hoặc tạo các điều kiện vật chất khác cho hoạt động mại dâm; bố trí người canh gác bảo vệ cho hoạt động mại dâm; nhận gái mại dâm là người làm thuê, là nhân viên để che mắt nhà chức trách và cho hoạt động bán dâm; cho gái bán dâm hoạt động ở nơi kinh doanh của mình để trục lợi”.

2. Dấu hiệu pháp lý của tội chứa mại dâm

Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại. Xuất phát từ khái niệm khách thể của tội phạm nói chung, có thể xác định khách thể của tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm là trật tự công cộng. Hành vi mại dâm tác động tiêu cực đến nếp sống văn minh, huỷ hoại nhân cách con người, gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho nhiều gia đình, cá nhân, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, làm lây truyền nhiều bệnh xã hội nguy hiểm.

Mặt khách quan củạ tội phạm

Tội phạm được thể hiện ở hành vi chứa mại dâm; biểu hiện của hành vi như cho thuê, cho mượn địa điểm như nơi ở, nơi làm việc, nhà hàng, quán trọ…làm nơi tụ tập mua bán dâm.

Thực tiền đấu tranh chống loại tội phạm này cho thấy, bọn tội phạm dùng rất nhiều thủ đoạn để hoạt động che giấu sự phát hiện của các cơ quan pháp luật như núp dưới danh nghĩa kinh doanh nhà trọ, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, phòng hát Karaoke.v.v. để hoạt động mại dâm trá hình.

Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện được hành vi nêu trên. Nếu người có hành vi chứa chấp mại dâm (Điều 327 BLHS) đồng thời lại có hành vi dụ dỗ, môi giới mại dâm (Điều 328 BLHS) thì truy cứu trách nhiệm hình sự cả tội chứa chấp mại dâm và tội môi giới mại dâm theo nguyên tắc phạm nhiều tội.

Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, người phạm tội nhận thức được người khác thuê, mượn địa điểm để hoạt động mại dâm nhưng vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ khác vẫn chứa chấp.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội chứa mại dâm không phải là chủ thể đặc biệt, tức là bất cứ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự (TNHS) và đạt độ tuổi luật định khi thực hiện tội phạm chứa mại dâm, môi giới mại dâm – từ đủ 14 hoặc 16 tuổi trở lên (tùy từng khung hình phạt).

3. Cấu thành tăng nặng của tội chứa mại dâm

Phạm tội có tổ chức: phạm tội chứa mại dâm có tổ chức là trường hợp có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, trong đó có người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Cưỡng bức mại dâm: Cưỡng bức mại dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn buộc người khác phải thực hiện việc bán dâm. Hành vi cưỡng bức mại dâm chỉ cưỡng bức đối với người bán dâm, chứ không bao gồm cưỡng bức người mua dâm

Phạm tội từ 02 lần trở lên tức chứa mại dâm từ 02 lần trở lên. Trong trường hợp những người mua dâm cùng thuê địa điểm trong một lần, rồi người chứa mại dâm giao chìa khóa phòng cho những người mua dâm để thực hiện việc mại dâm thì chỉ coi là một lần phạm tội nhưng đối với nhiều người. Trường hợp từng người mua dâm thuê địa điểm, mặc dù người chứa mại dâm cùng một lúc đưa chìa khóa phòng cho từng người mua dâm thì phải coi là trường hợp phạm tội nhiều lần.

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: trong trường hợp này người ở độ tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 và là người mua dâm hoặc bán dâm.

Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%

Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng

Tái phạm nguy hiểm là trường hợp người phạm tội chứa mại dâm thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội hoặc đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội chứa mại dâm.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901