Xin hỏi: Công ty của tôi có đăng ký ngành nghề kinh doanh 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu là ngành, nghề chính. Gần đây, công ty có ý định mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh là nhập khẩu các loại hoá chất dùng trong sản xuất công nghiệp để phân phối cho các nhà sản xuất trong nước. Vậy cho tôi hỏi, khi nhập khẩu mặt hàng này có cần phải xin giấy phép con không? Nếu có thì trình tự, thủ tục thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Nghị định 113/2017/NĐ-CP, các doanh nghiệp, tổ chức tiến hành nhập khẩu hoá chất công nghiệp bắt buộc phải có giấy phép được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Đây chính là điều kiện không thể thiếu trong quy trình làm thủ tục thông quan lô hàng. 

Để có thể kiểm tra xem hoá chất mà đơn vị nhập về có thuộc danh sách khai báo hay không, doanh nghiệp có thể làm các bước sau:

  • Kiểm tra thành phần hoá học có trong hoá chất đó.
  • Kiểm tra mã CAS của từng chất.
  • Tra cứu xem số CAS của hoá chất có tên trong danh mục hoá chất cần khai báo, xin giấy phép hay không.
  • Nếu có tên trong danh mục cần khai báo, doanh nghiệp phải làm thủ tục khai báo. Nếu không có thì quy trình thông quan diễn ra bình thường. 

    Các doanh nghiệp có thể tham khảo phụ lục hoá chất cần tiến hành khai báo đã được quy định trong Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Chúng ta chỉ xin giấy phép nhập khẩu hóa chất cho các hóa chất nằm trong danh mục tiền chất công nghiệp thuộc Nhóm 1 và trong danh mục tiền chất công nghiệp thuộc Nhóm 2.

Hồ sơ xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp:

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 về Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp của Nghị định 113/2017/NĐ-CP như sau:

1. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp phải có Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp là điều kiện để thông quan khi xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo mẫu quy định tại khoản 9 Điều này;

b) Bản sao giấy tờ về việc đăng ký thành lập đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu;

c) Bản sao hợp đồng hoặc một trong các tài liệu: Thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ, hóa đơn ghi rõ tên, số lượng tiền chất công nghiệp;

d) Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và sử dụng tiền chất công nghiệp của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1.

   Các tổ chức đề nghị xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất (Bộ Công Thương);

–        Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ;

–        Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục Hóa chất cấp giấy xác nhận cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901