Khả năng phân biệt của nhãn hiệu có mạnh hay không phụ thuộc vào cấu trúc của nhãn hiệu. Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ (Điều 72 LSHTT), nhãn hiệu được coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó có dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 74 LSHTT. Cụ thể như sau:

Một là: Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng.

Ví dụ: nếu chỉ đăng kí “111” hoặc “AAA” làm nhãn hiệu thì sẽ là không có khả năng phân biệt.

Hai là: Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

Ví dụ: Đăng ký nhãn hiệu “Milk” cho sản phẩm sữa thì nhãn hiệu này sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt vì nó là tên của sản phẩm sữa được viết theo tiếng Anh.

Ba là: Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ;

Ví dụ: đăng ký nhãn hiệu “Sugar” cho sản phẩm đường thì nhãn hiệu này sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt vì nó là tên của sản phẩm đường được viết theo tiếng Anh.

Bốn là: Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh

Ví dụ: Công ty TNHH/Công ty Cổ phần,… sẽ không được bảo hộ là nhãn hiệu.

Năm là: Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận

Ví dụ: Nước mắm Phú Quốc, nón lá Huế,… sẽ không được bảo hộ là nhãn hiệu

Sáu là: Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở ngày nộp đơn của đơn đăng ký hoặc ngày ưu tiên sớm hơn;

Ví dụ: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “The King of Light” tại Việt Nam, ngày nộp đơn là ngày 24/11/2017, nhưng sau đó có một đơn được chuyển đến Việt Nam từ một chủ thể của quốc gia khác, mà đơn có ngày ưu tiên là ngày 22/11/2017. Như vậy đơn của chủ thể nước ngoài sẽ được hưởng quyền ưu tiên, nhãn hiệu của trên sẽ bị cho là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký, mà hai nhãn hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết.

Bảy là: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

Ví dụ: Đã có một công ty đăng kí nhãn hiệu “The Kingdom lighting, hình” cho sản phẩm đèn chiếu sáng; đèn trang trí thì không thể đăng kí nhãn hiệu “KL KINGDOM OF LIGHTS ELECTRIC, hình” cho sản phẩm đèn chiếu sáng, vì nó gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng kí trước đó. Và thực tế thì đơn nộp sau đã bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp văn bằng và yêu cầu sửa đổi.

Tám là: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;

Ví dụ: Giả sử nhãn hiệu “The Kingdom lighting, hình” đã chấm dứt hiệu lực được 2 năm do không có nhu cầu sử dụng nữa. Thì nhãn hiệu “KL KINGDOM OF LIGHTS ELECTRIC, hình” cũng vẫn không được đăng ký bảo hộ. Vì có thể gây nhầm lẫn. Mà phải đợi đủ 5 năm, kể từ ngày nhãn hiệu kia chám dứt hiệu lực thì nhãn hiệu sau mới có thể được bảo hộ. Có trường hợp ngoại lệ không cần chờ đén 5 năm Trừ trường hợp Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực

Chín là: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

Ví dụ: Nhãn hiệu “Coca cola” được coi là nhãn hiệu nổi tiếng cho sản phẩm nước giải khát, bây giờ muốn đăng ký nhãn hiệu “ Coca la” cho sản phẩm bánh kẹo. Tuy nước giải khát và bánh kẹo không cùng nhóm sản phẩm theo bảng Danh mục hàng hóa /dịch vụ Ni- xơ 11. Nhưng nhãn hiệu “Coca la” có thể bị từ chối đăng ký vì bị cho là lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.

Mười là: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

Ví dụ: Đăng ký nhãn hiệu “VinClothes”  cho quần áo. Nhãn hiệu này có thể bị cho là tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại “Vingroup” của Tập đoàn Vingroup. Vì Tập đoàn Vingroup có rất nhiều tên gọi gắn với tập đoàn này như: Vinhomes, VinMart, VinSchool,… Do đó mà nhãn hiệu “VinClothes” rất có thể gây cho người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa của tập đoàn Vingroup.

Mười một là: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

Ví dụ:  Chỉ dẫn địa lý “Bưởi Đoan Hùng” đã được cấp văn bằng bảo hộ. Nếu một người khác nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Bưởi năm doi Đoan Hùng” khả năng cao sẽ bị từ chối. Vì việc sử dụng Nhãn hiệu “Bưởi năm doi Đoan Hùng” cho sản phẩm bưởi sẽ khiến người tiêu dùng hiểu rằng bưởi của bạn có nguồn gốc từ Đoan Hùng, nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Mười hai là: Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

Ví dụ: Đã có chỉ dẫn địa lý “Cognac” được đăng ký bảo hộ cho sản phẩm rượu mạnh (Cộng hòa Pháp). Bây giờ nếu muốn đăng ký nhãn hiệu “Rượu Cognac” cho sản phẩm rượu mạnh của mình sản xuất tại Việt Nam thì nhãn hiệu sẽ bị từ chối bảo hộ. Vì rượu không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vưc địa lý mang chỉ dẫn địa lý “Cognac”

Mười ba là: Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

 Ví dụ: Ngày nộp đơn ưu tiên là ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ hay tại một nước thành viên khác của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trước khi nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn nhất định. Do đó nếu đăng ký một nhãn hiệu mà khi tra cứu thì đáp ứng đủ điều kiện, nhưng khi nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ, ví dụ ngày 19/11/2017, và sau đó có một đơn đăng kí kiểu dáng công nghiệp có dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhãn hiệu của đó đến Cục Sở hữu trí tuệ ngày 20/11/2017 nhưng  ngày ưu tiên là ngày 10/11/2017 thì nhãn hiệu đã đăng ký vẫn sẽ bị từ chối.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901