Có thể thấy thông thường, khi Khách hàng tự mình đi làm thủ tục hành chính thường gặp nhưng khó khăn trong việc xin xác nhận, có thể xuất phát từ việc hồ sơ bị thiếu, hồ sơ chuẩn bị chưa đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước,…dẫn đến không được việc mà mất rất nhiều thời gian, công sức. Đối với trường hợp của Anh, Luật TKB có tư vấn sơ bộ như sau:

Căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 quy định:“4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;”

Như vậy, việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của anh thuộc diện phải đang ký biến động đất đai với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận/cập nhật thông tin chủ sử dụng thửa đất mới là anh. Căn cứ chứng minh việc chuyển quyền sử dụng đất chính là hợp đồng chuyển nhượng đất mà anh đã ký kết vào năm 2011 và hợp đồng chuyển nhượng đất phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;- Hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;- Tờ khai lệ phí trước bạ, nhà đất;- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản;- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;- Các giấy tờ pháp lý của cá nhân liên quan và giấy tờ khác.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đăng ký đất đai hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây: – Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. – Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. – Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Bước 4: Người nộp hồ sơ, người được cấp Giấy chứng nhận nhận lại bản chính giấy tờ đã được xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận.

By Tâm

312 thoughts on “THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI NHƯ THẾ NÀO?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901