Xin hỏi: Tôi kí hợp đồng lao động với công ty A từ tháng 01/2020. Trong hợp đồng lao động, công ty có cam kết thưởng lương tháng 13. Tuy nhiên trong năm 2021 công ty lấy lý do tình hình dịch bệnh, việc sản xuất kinh doanh bị giảm sút nên không thanh toán tháng lương 13 cho người lao động. Xin hỏi công ty đã cam kết trong hợp đồng lao động nhưng không thanh toán có vi phạm quy định pháp luật không?

Trả lời:

Tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 (sau đây gọi chung là BLLĐ) có quy định tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Đối với tiền lương tháng 13, pháp luật hiện nay chưa có quy định nào cụ thể về vấn đề này mà tiền lương tháng 13 được hiểu là tiền thưởng.

Theo đó, Điều 104 BLLĐ có quy định về tiền thưởng như sau:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

Như vậy, dựa vào hai nội dung trên, lương tháng thứ 13 có thể được hiểu là khoản là người sử dụng lao động thưởng cho người lao động theo thỏa thuận, thường là vào dịp cuối năm. Căn cứ thưởng dựa trên mức độ hoàn thành công việc của người lao động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Tiền lương tháng 13 thường được thể hiện trên các văn bản: Hợp đồng lao động, quy chế lương, thưởng, phạt,…

Tuy nhiên, do pháp luật không có quy định cụ thể nào về việc bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng lương tháng 13 cho người lao động nên việc có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không cần xem xét đến hợp đồng mà người lao động đã ký với người sử dụng lao động:

Trường hợp trong hợp đồng lao động không có điều khoản về thưởng lương tháng 13 thì không thể yêu cầu công ty chi trả lương tháng 13 cho người lao động.

Trường hợp trong hợp đồng lao động, các bên có thỏa thuận về thưởng lương tháng 13 thì công ty phải thực hiện theo

Đối với trường hợp của bạn, trong hợp đồng lao động, công ty có cam kết thưởng lương tháng 13 do đó công ty vẫn phải tuân thủ theo nội dung đã cam kết và bắt buộc phải chi trả khoản tiền này cho bạn.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901