Hợp đồng thuê tài sản là là sự thỏa thuận giữa các bên khi muốn thuê và cho thuê một tài sản nào đó. Bên cho thuê giao tài sản thuộc quyền quản lý của mình cho bên thuê sử dụng trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận. Bên thuê khi thuê sử dụng một thời gian phải trả tiền thuê tương ứng với số thời gian thuê và theo thỏa thuận của các bên hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên (trừ trường hợp có quy định khác).

Khái niệm

Tại Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015 (sau đây gọi chung là BLDS) có quy định về khái niệm hợp đồng thuê tài sản như sau:

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật Nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Từ khái niệm trên, có thể thấy, hợp đồng thuê tài sản là là sự thỏa thuận giữa các bên khi muốn thuê và cho thuê một tài sản nào đó. Bên cho thuê giao tài sản thuộc quyền quản lý của mình cho bên thuê sử dụng trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận. Bên thuê khi thuê sử dụng một thời gian phải trả tiền thuê tương ứng với số thời gian thuê và theo thỏa thuận của các bên hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên (trừ trường hợp có quy định khác).

Đối với tài sản thuê thì phải được bên cho thuê giao cho bên thuê theo đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng, thời điểm, địa điểm do hai bên đã thoả thuận và cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó cho bên thuê.

Giá thuê và thời hạn thuê.

Nếu trong hợp đồng, hai bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá thuê thì giá này được xác định theo giá thị trường tại thời điểm, địa điểm mà hai bên ký kết hợp đồng thuê.

Đồng thời, tiền thuê phải được bên thuê tài sản trả đủ, đúng theo thời hạn mà hai bên đã thỏa thuận. Nếu hai bên không có thỏa thuận về thời hạn trả tiền thuê thì sẽ xác định thời hạn này theo tập quán nơi trả tiền. Trong trường hợp không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê trả tiền thuê khi trả lại tài sản thuê cho bên cho thuê.

Xem thêm: Tranh chấp đất đai là gì? Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Cho thuê lại.

Theo Điều 475 BLDS có quy định: “Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.”

Từ quy định trên có thể thấy, trong thời gian thuê mà hai bên thỏa thuận, bên thuê chỉ được quyền cho người thứ ba thuê lại tài sản nếu được bên cho thuê đồng ý.

Ý nghĩa của hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là căn cứ pháp lí phát sinh quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản của bên thuê. Quyền khai thác tài sản thuê của bên thuê không khác biệt so với quyền của chủ sở hữu tài sản đó. Thông qua hợp đồng thuê tài sản, chủ sở hữu tài sản cho thuê đã thực hiện quyền năng sử dụng tài sản của mình thông qua hành vi của người thuê.

Đồng thời, hợp đồng thuê tài sản là căn cứ hợp pháp cho các bên khai thác triệt để những tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng chưa khai thác hết tiềm năng, công suất, tránh lãng phí. Hợp đồng thuê tài sản là phương tiện pháp lí nhằm khắc phục tình hạng nhà sản xuất kinh doanh không có đủ tư liệu sản xuất vẫn có thể tiến hành sản xuất, kỉnh doanh qua việc sử dụng tài sản thuê.

Như vậy, hợp đồng thuê tài sản căn cứ vào thỏa thuận của các bên. Nếu các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không đầy đủ thì sẽ thực hiện theo các quy định tại Bộ luật Dân sự, các luật khác hoặc theo Luật Nhà ở (nếu tài sản thuê là nhà ở, nhà).

Hotline: 097.281.0901 – 038.700.3455
Youtube: Luật Công Tâm Website: Luật Công Tâm Email: luatsuluatcongtam@gmail.comĐịa chỉ: Tầng 6, số 141 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0972810901