Hiện nay, các quốc gia trên thế giới nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng đã cũng có những quy định về bảo đảm các quyền này và đưa ra các chế tài nhằm giáo dục, răn đe cũng với đó cũng đã có những quy định để bảo vệ các quyền cơ bản của công dân. Vậy, các nội dung của nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự được thể hiện như thế nào? 

Theo quy định của pháp luật thì nguyên tắc bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là một trong những quyền rất cơ bản của công dân được quy định trong pháp luật hình sự bảo vệ. Bộ luật tố tụng hình sự mới nhất bảo vệ công dân và không một công dân nào bị bắt nếu không có quyết định của tòa án hoặc quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân trừ các trường hợp phạm tội quả tang, các cơ quan tiến hành tố tụng khi thực hiện việc bắt người và giam giữ người phải đúng theo các thủ tục trình tự theo luật định. Mọi hình thức khi các cơ quan tiến hành tố tụng truy bức, nhục hình và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân đều bị xử lý nghiêm và trừng trị theo quy định của pháp luật.

Các quyền về bất khả xâm phạm về thân thể công dân đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013 có quy định về là mọi người ai cũng đều bình đẳng trước pháp luật có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.

Theo quy định cũng nêu rõ là mọi công dân sẽ không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

Bộ luật tố tụng hình sự mới nhất hiện nay cũng  quy định rất cụ thể là mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền đang giải quyết vụ án hình sự thực hiện việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt, tạm giữ, tạm giam người phải theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành. Nghiêm cấm các cơ quan tiến hành tố tụng dùng hình thức bạo lực tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của con người 

Điều 10. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.

Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt, tạm giữ, tạm giam người phải theo quy định của Bộ luật này. Nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của con người.

By Tâm

One thought on “Nguyên tắc bất khả xâm phạm về thân thể như thế nào”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660