Hình phạt tử hình là gì?

Hình phạt Tử hình là một hình phạt nghiêm khắc nhất trong các hình phạt theo quy định của pháp luật Hình sự Việt Nam. Hình phạt tử hình chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt tử hình tước đi mang sống của người phạm tội nhằm trừng trị người đó và giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Tuy nhiên không phải tất cả trường hợp đều áp dụng hình phạt từ hình và thi hành án từ hình. Theo căn cứ tại Điều 40 Văn bản hợp nhất số 01/2017/VBHN-VPQH Bộ luật hình sự quy định về hình phạt tử hình như sau:

Điều 40. Tử hình

1. Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định.

2. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

3. Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

b) Người đủ 75 tuổi trở lên;

c) Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

4. Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân.

Khi nào thì không bị hình phạt tử hình?

Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 mới đã bổ sung thêm hai trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình đối với người bị kết án là người đủ 75 tuổi trở lên và người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan trức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

Xem thêm:
– Người được miễn trách nhiệm hình sự
– Đừng ngồi tù oan dù chỉ một ngày

Việc chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô đối với người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản là một quy định mới mà tôi đánh giá là hoàn toàn phù hợp với mục đích của hình phạt là nhằm trừng trị người phạm tội và giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới. 

Tội tham ô tài sản là tội có cầu thành vật chất thì ngoài hành vi phạm tội là lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì dấu hiệu bắt buộc của mặt khách quan tội phạm là hậu quả tức người đó phải chiếm được một khoản tiền nhất định theo luật định.

Nếu người phạm tội tham ô tài sản đã khắc phục hậu quả đó bằng cáchchủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không cần phải thi hành quyết định tử hình đối với người phạm tội tham ô tài sản (chuyển sang thành tù chung thân) mà mục đích của hình phạt vẫn đạt được.

Hotline: 0972810901 | 0387003455
Youtube: Luật Công Tâm
Website: Luật Công Tâm
Email: luatsuluatcongtam@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 6, số 141 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660