Bộ luật hình sự năm 2015 sau một thời gian lùi hiệu lực thi hành tới ngày 01/01/2018 đã chính thức có hiệu lực. Nhiều chế định mới trong bộ luật này được đánh giá là tiến bộ, bổ sung được thiếu sót của BLHS năm 1999. Tuy nhiên, để có thể triển khai trên thực tế đòi hỏi các quy định này cần được hướng dẫn. Khoản 3 – Điều 29 quy định về căn cứ miễn trách nhiệm hình sự còn nhiều điểm chưa rõ.

Cơ sở phát sinh căn cứ miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 3 – Điều 29:

Tội phạm được thực hiện là tội nghiêm trọng do vô ý hoặc tội ít nghiêm trọng (có thể là vô ý hoặc cố ý). Việc gây thiệt hại này phải xâm phạm các khách thể: tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản.

Điều kiện được miễn trách nhiệm hình sự:

Một là người phạm tội phải tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra;

Hai là được bị hại hoặc đại diện hợp pháp của họ tự nguyện hòa giải;

Ba là phải được bên bị hại đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Điều 29. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự

3. Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

(Điều 29 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)

Hãy liên hệ với Luật Công Tâm để được tư vấn chi tiết.
Thông tin liên hệ: Luật Công Tâm
Email : luatsuluatcongtam@gmail.com Website: luatcongtam.com.vn https://www.youtube.com/channel/UCkEnuxL_V_oaCpAde-Eco7A?view_as=subscriber
Hotline : 097.281.0901 – 0387003455

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660