Thu hồi đất là một quá trình dịch chuyển quyền sử dụng đất bắt buộc từ người sử dụng đất sang Nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất bao gồm những cơ quan nào? UBND cấp xã có thẩm quyền thu hồi đất của người dân không?…

Về vấn đề thẩm quyền thu hồi đất thì tại Điều 66 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.”

Như vậy, căn cứ theo quy định đã nêu trên thì thẩm quyền thu hồi đất thuộc về ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong trường hợp này nếu Ủy ban nhân dân cấp xã tự ra thông báo cho gia đình bạn về vấn đề thu hồi đất thì không phù hợp với quy định của pháp luật đã nêu trên.

Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề về thẩm quyền thu hồi đất, trình tự giải quyết thu hồi đất, quyền và lợi ích của người dân khi bị thu hồi đất như thế nào thì khách hàng có thể liên hệ với  Luật Công Tâm.

Hãy liên hệ với Luật Công Tâm để được tư vấn chi tiết.
Thông tin liên hệ: Luật Công Tâm
Email : luatsuluatcongtam@gmail.com Website: luatcongtam.com.vn https://www.youtube.com/channel/UCkEnuxL_V_oaCpAde-Eco7A?view_as=subscriber
Hotline : 097.281.0901 – 0387003455

By Tâm

0969545660