Tội phạm được thể hiện bằng những hành vi đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, bao gồm các hành vi: phá hủy, làm hư hỏng các tượng đài, bia đá xây trên mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để trên mồ, trong mộ hoặc đào mồ mả, khai quật xác người, khai quật hài cốt, lấy đi tài sản được chôn theo người chết (quần áo, đồ trang sức kim khí, đá quí.v.v…). Hoặc có những hành vi khác xâm phạm thi thể người chết như: mô để lấy các bộ phận trên cơ thể khi không được phép, chặt thi thể ra làm nhiều khúc để trả thù hả giận, v.v…

Thi thể được hiểu là thân thể người chết chưa được an táng, chưa được chôn hoặc hỏa táng. Ví dụ: người chết đang để trong nhà xác, người chết do tai nạn ở trên đường giao thông, người chết đuối. v.v. Mồ mả là phân mộ người chết được chôn ở nghĩa trang hoặc nơi khác bao gồm phần được đắp, xây, bia đá, quan tài trong mộ, tài sản để trên hoặc trong mộ.v.v. Hài cốt là xương của người chết được chôn trong mộ, được hỏa táng (phân tro trong bình, trong lọ…) hoặc ở nơi khác.

Điều 319. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.

Điều 319 BLHS năm 2015, sửa đổi năm 2017

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660