Trong hoạt động nghề luật sư tiếp xúc với nhiều vụ việc bất công, người dân bị chèn ép vì lợi ích nhóm, vì một số người có quyền lực. Họ vì lợi ích của bản thân mà dồn dân vào hoàn cảnh cùng cực.

Là người Việt Nam chúng ta luôn nhận thức và đánh giá đúng đắn vai trò, vị trí, sức mạnh của Nhân dân. Nhắc nhở chúng ta “phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt”. Dân rất tốt là một chân lý, vì tuy đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh, nhưng Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Không những thế dân chúng khôn khéo; trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận; “nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến thông minh, có thể giúp cho các chú tiến bộ hơn… Công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân”.

Luật sư và người dân tại thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Từ những hiểu biết đúng đắn, toàn diện về dân như vậy, khẳng định rằng “dân là gốc”. Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Gốc là tài dân, lực lượng dân, của dân, lòng dân, quyền dân, lòng tin của dân. Nói về tài trí dân, khẳng định “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.

Nói về lực lượng Nhân dân, ta thấy “trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Chúng ta biết rằng: lực lượng của dân chúng nhiều vô cùng. Kinh nghiệm trong nước và các nước tỏ cho chúng ta biết: có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có thì việc gì làm cũng không xong”. “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Nói về lòng dân, “Ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác”.

Bởi vậy, muốn tồn tại thì phải lấy Dân là trung tâm để phục vụ. Vì dân mà đồng hành dù mọi gian nan, vất vả còn đón chờ phía trước. Nhưng được nhân dân ủng hộ không có lý gì là không thể thành công.

Âu tất cả cũng vì chữ “Do Dân – Của Dân – Vì Dân”.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660