Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này

1. Khái niệm chuẩn bị phạm tội

Chuẩn bị phạm tôi là giai đoạn trong đó người phạm tội có hành vi tạo ra những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm nhưng chưa thực hiện tội phạm vì nguyên nhân ngoài  ý muốn của người phạm tội.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 14 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 (sau đây gọi chung là BLHS): “Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này

2. Lý do BLHS Việt Nam quy định trách nhiệm hình sự đối với người chuẩn bị phạm tội.

BLHS Việt Nam quy định trách nhiệm hình sự đối với người chuẩn bị phạm tộivì:

Chuẩn bị phạm tội bao gồm những hành vi tìm kiếm công cụ, phương tiện, hoặc hành vi khác tạo điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm.

Chuẩn bị phạm tội tuy chưa phải là hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm của một tội cụ thể, chưa gây thiệt hại cho đối tượng tác động, chưa thực hiện được tội phạm và chưa làm ảnh hưởng đến quan hệ xã hội mà luật hình sự bảo vệ. Nhưng chuẩn bị phạm tội là những hành vi tạo điều kiện cần thiết để làm biến đổi tình trạng của đối tượng tác động, là bước đệm cho việc thực hiện tội phạm.Tội phạm có thực hiện được hay không, đạt được kết quả như mong muốn của người phạm tội hay không, phụ thuộc rất nhiều vào việc chuẩn bị phạm tội. Như vậy, hành vi chuẩn bị tội phạm đã có tính nguy hiểm cho xã hội.

Đồng thời, việc phải dừng lại không thực hiện được tội phạm là nguyên nhân ngoài ý muốn còn người phạm tội vẫn mong muốn thực hiện tội phạm. Ví dụ: Chuẩn bị địa điểm, lên kế hoạch theo dõi để bắt cóc con tin thì bị người khác phát hiện.

Chính vì những lí do ấy mà BLHS Việt Nam quy định trách nhiệm hình sự đối với người chuẩn bị phạm tội.

Tuy nhiên, là một trong các giai đoạn của quá trình thực hiện tội phạm, nhưng tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi chuẩn bị phạm tội còn hạn chế và hậu quả, thiệt hại cũng chưa xảy ra vì lẽ đó không phải hành vi chuẩn bị phạm tội nào cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự bởi tính nguy hiểm của hành vi chuẩn bị phạm tội có thể bị hạn chế trong nhiều trường hợp.

Do vậy, BLHS 2015 chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi chuẩn bị phạm tội đối với một số tội cụ thể quy định tại khoản 2,3 Điều 14 BLHS 2015, gồm các tội:

Tội phản bội Tổ quốc (Điều 108); tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109); tội gián điệp (Điều 110); tội xâm phạm an ninh lãnh thổ (Điều 111); tội bạo loạn (Điều 112); tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113); tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114); tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 117); tội phá rối an ninh (Điều 118); tội chống phá trại giam (Điều 119); tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 120); tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 121); tội giết người (Điều 123); tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134); tội cướp tài sản (Điều 168); tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169); tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả (Điều 207); tội khủng bố(Điều 299 ); tội tài trợ khủng bố (Điều 300); tội bắt cóc con tin (Điều 301); tội cướp biển (Điều 302); tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 303); tội rửa tiền (Điều 324 ).

Lưu ý: Theo khoản 3 Điều 14, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội đối với Tội giết người (Điều 123) và Tội cướp tài sản (Điều 168). Còn lại, người chuẩn bị phạm tội từ đủ 16 tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hotline: 0972810901 | 0387003455
Youtube: Luật Công Tâm
Website: Luật Công Tâm
Email: luatsuluatcongtam@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 6, số 141 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà N
ội.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660