1.Đối tượng khởi tố.

Nếu đối với khởi tố vụ án, đối tượng khởi tố là hành vi có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố bị can đối tượng là người hoặc pháp nhân có dấu hiệu tội phạm.

2. Căn cứ khởi tố.

Căn cứ Điều 143 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (sau đây gọi chung là BLTTHS) có quy định về căn cứ khởi tố vụ án như sau:

Điều 143. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự

Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ:

1. Tố giác của cá nhân;

2. Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

3. Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

4. Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;

5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;

6. Người phạm tội tự thú.”

Căn cứ khoản 1 Điều 179 BLTTHS có quy định về căn cứ khởi tố bị can như sau: ” 1. Khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can.

Xem thêm:
– Người được miễn trách nhiệm hình sự
– Đừng ngồi tù oan dù chỉ một n
y

3. Thẩm quyền ra quyết định khởi tố.

Căn cứ Điều 153 BLTTHS, có 4 cơ quan có quyền ra quyết định khởi tố vụ án, bao gồm: Cơ quan điều tra; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; viện kiểm sát; hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm.

Căn cứ Điều 179 BLTTHS có quy định, có 03 cơ quan có quyền ra quyết định khởi tố bị can bao gồm: Cơ quan điều tra; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; viện kiểm sát.

4. Giai đoạn ra quyết định khởi tố .

Đối với khởi tố vụ án: có 04 giai đoạn ra quyết định khởi tố vụ án là: Giai đoạn khởi tố; giai đoạn điều tra; giai đoạn truy tố; giai đoạn xét xử.

Đối với khởi tố bị can: có 02 giai đoạn có thể ra quyết định khởi tố bị can gồm: Giai đoạn điều tra; giai đoạn truy tố.

5. Mối liên hệ giữa khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Sau khi khởi tố vụ án bước vào giai đoạn điều tra thì cơ quan có thẩm quyền mới điều tra căn cứ xác định các yếu tố cấu thành tội phạm để có căn cứ khởi tố bị can. Vì vậy, quyết định khởi tố vụ án hình sự thường có trước quyết định khởi tố bị can.

Tuy nhiên, trong thực tế giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền có thể ban hành hai quyết định này cùng một thời điểm nếu đồng thời phát hiện, xác định được hành vi có dấu hiệu tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội (ví dụ trường hợp bắt tội phạm quả tang).

Hotline: 0972810901 | 0387003455
Youtube: Luật Công Tâm
Website: Luật Công Tâm
Email: luatsuluatcongtam@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 6, số 141 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà N
ội.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660