1. Thời gian thử thách là gì?

Thời gian thử thách là khoảng thời gian mà Tòa án ấn định cho người phạm tội khi được tuyên cho hưởng án treo. Đây là thời gian mà người bị án treo sẽ được giao cho cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội nơi người đó làm việc hoặc thường trú để theo dõi giáo dục. Điều này được coi là sự ràng buộc về pháp lý đối với người bị án và để cơ quan có trách nhiệm kiểm tra kết quả sự tự cải tạo của người này.

Trong khoảng thời gian này, người bị án treo sẽ phải cố gắng cải tạo cũng như không phạm tội mới để được miễn chấp hành hình phạt tù, tức là người được hưởng án treo chỉ được miễn chấp hành hình phạt tù nếu trong thời gian thử thách không phạm tội mới. Ngược lại, nếu phạm tội mới trong thời gian này thì họ phải chấp hành hình phạt tù.

2. Phạm tội mới trong thời gian thử thách án treo, xử lý thế nào?

Căn cứ tại khoản 5 Điều 65 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH 2017 Bộ luật Hình sự có quy định như sau:

“Điều 65. Án treo

5.Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.”

Ngoài ra, căn cứ tại Khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự quy định như sau:

“ Điều 7. Quyết định hình phạt trong trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách hoặc phạm tội khác trước khi được hưởng án treo

1. Trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự; nếu họ đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian bị tạm giam, tạm giữ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù…”

Theo đó, người hưởng án treo nếu phạm tội mới trong thời gian thử thách phải chấp hành hình phạt tù của bản án trước, đồng thời tổng hợp hình phạt tù của bản án cho hưởng án treo với hình phạt của tội mới.

Xem thêm: Thủ đoạn gian rối trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

3. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án khi người đang được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới

Căn cứ Điều 56 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH 2017 Bộ luật Hình sự, việc tổng hợp hình phạt của nhiều bản án được thực hiện như sau:

Thứ nhất, Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH 2017 Bộ luật Hình sự. Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

Thứ hai, Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Thứ ba, Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 56 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH 2017 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, người đang trong thời gian được hưởng án treo phải tuân thủ theo đúng nghĩa vụ được quy định. Trường hợp đang trong thời gian hưởng án treo mà vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo một cách cố ý và từ 2 lần trở lên thì Tòa án quyết định buộc người được hưởng án treo chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp đang trong thời gian hưởng án treo nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định của pháp luật hiện hành.

HÃY ĐỂ LUẬT CÔNG TÂM BẢO VỆ BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BẠN. LUẬT CÔNG TÂM NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN VÀO CÔNG LÝ
Hotline: 0972810901 | 0387003455
Youtube: Luật Công Tâm
Website: Luật Công Tâm
Email: luatsuluatcongtam@
gmail.com
Địa chỉ: Tầng 6, số 141 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

By Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660